Przejdź do treści

Numerologiczna 3 trójka

Liczba 3  ARTYSTA

Trójka to pierwsze wejście w świat grupy, społeczności i wrażeń. Zawiera w sobie indywidualizm jedynki i harmonijne łączenie przeciwieństw dwójki. Razem tworzą nowe.
Z tego punktu rozpoczyna się poszukiwanie nowej jakości, mnogość doświadczeń.

Numerologiczna 3 to świat wyobraźni i wyobrażeń, intensywność doświadczeń i zainteresowanie wszystkim z czym styka się ta wibracja.

Numerologiczna 3 trójka
Numerologiczna 3 trójka


W trójce łączy się pierwotna, instynktowna, energiczna jakość jedynki, osadzonej w materii i rzeczywistości z wartościami transcendentnymi świata uczuć  i współdziałania duchowości dwójki.
Dlatego, jest to wibracja postępowa w świecie rzeczywistym, poszukująca wartości głębszych, duchowych.

Świat duchowy osoby urodzonej w wibracji numerologicznej trójki, to konstrukcja różnorodna a przez to skomplikowana. Osoba tej wibracji, często przeżywa konflikty wewnętrzne, doświadczając wpływów zewnętrznych bo sama wewnątrz siebie generuje silną energię kreatywności. Wibracja ta, doświadcza nieustannego procesu, ulega pod jego wpływem przekształceniom, uczy się podejmować odpowiedzialność za proces.
Dlatego jest to wibracja artysty, który czuje i rozumie, że życie jest materią plastyczną i ma się na niego realny wpływ. Równocześnie, podejmuje swoim istnieniem artystyczne wyzwanie by być w elastycznej gotowości do przemiany, zmiany.
Jedyną trwałą rzeczą w świecie numerologicznej trójki jest zmiana i ciągłe poszukiwanie nowych brzegów, nowych wartości do przeżycia i poznania.
Dlatego też, jest to szczególnie kreatywna w swojej otwartości wartość liczbowa, nie mająca czasu na gruntowane przemyślenie poznawanych zjawisk. Wpływa dodatnio na otoczenie, swoja entuzjastyczną postawą pełna zaangażowania w życie. Bardzo często, osoby w spokojniejszych wibracjach, mają trudność za takim człowiekiem nadążyć. Dotrzymać kroku komuś, kto się stale przemienia i chętnie wprowadza zmiany może być uciążliwe a nawet stresujące. Dlatego, osoba w numerologicznej trójce, instynktownie szuka wielu ludzi do kontaktu i ma bardzo wielu znajomych, którzy chętnie korzystają z tej ożywczej znajomości. Zawsze, numerologiczna trójka niesie ze sobą świadomość drogi. Ona jest w ciągłej podróży. Ma tendencję do nudzenia się okolicznościami. W takiej sytuacji, zmienia otoczenie, przemienia się, poznaje nowe, po czasie, cyklicznie powraca, do wcześniej poznanych lądów.

To też najbardziej elastyczna, predysponowana do asymilacji jakość numerologiczna. Nazywana również kameleonem, potrafi dostosować się praktycznie do każdego i każdych okoliczności, pozostając zawsze sobą.

Zamiłowanie do różnorodności, znajduje odzwierciedlenie w wszechstronnych zdolnościach.
Szczególne talenty przejawia w sztuce słowa i komunikacji. Trójka jest doskonałym przekaźnikiem wiadomości, idei i napędu w drodze do nowej rzeczywistości. Tym zdolnością towarzyszy czasem nadmierna, entuzjastyczna gadatliwość.

W jakimś sensie, osobowość numerologicznej trójki jest próżna i zmienna, przez co często zawodzi przyjaciół, którzy oczekują głębszej stabilnej relacji. Ta wibracja jest wspaniale towarzyska, ma jednocześnie problem by spełnić kryterium stałości.
Różnorodność którą przejawia numerologiczna trójka poprzez swoją dynamiczną i często nielogiczną ekspresję, zainspiruje i olśni każdego z kim wibracja wejdzie w kontakt.
Szczególnie pociąga ludzi głębokiej wrażliwości na piękno. Sama trójka, potrzebuje ludzi jak ryba wody, poprzez odbicia swojej atrakcyjności w oczach innych ludzi, potwierdza swoje istnienie.
Energia trójki, wyposaża osobowość w osobisty urok, którym czaruje otoczenie, wyrażając swoja radość i szczęśliwość bycia tu i teraz. Inne wibracje mogą uczyć się radości życia od wibracji numer trzy. Bywa hedonistyczna, a jej dzień powszedni to łacińskie carpe diem czyli chwytaj dzień.
I tak, zręczność, szybkość, żarliwość ale i elokwencja, jest wizytówką człowieka spod znaku trójki.
Jest to wibracja, której trudno jest kończyć podjęty wysiłek, finalizować zadania. To raczej postać krótkodystansowa i najbezpieczniej jest dla niej działać, pokonując krótkie odcinki drogi w zobowiązaniach.

W przeciwnym wypadku, może narazić sie na krytykę i złą ocenę rzetelności w oczach współpracowników. Często doświadcza pretensji ze strony otoczenia i jest postrzegana jako kogoś, na kogo nie można liczyć, nie jest poważny. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie wykorzystanie wibracji numerologicznej . Bardzo dobrym rozwiązaniem jest angażowanie w kilka projektów na raz. To wibracja szczególnie predysponowana do  wielozadaniowości czyli potrafi skupić swoją uwagę na wielu rzeczach w jednym czasie. Tam, gdzie inne wibracje odczuwają chaos i nie potrafią odnaleźć logicznego porządku spraw, trójka odnajdzie sie doskonale.
Być numerologiczną trójką, to żyć nie umierać a nade wszystko, cieszyć się kreacją życia.

Numerologia 3 a czakry

3 jest najczęściej związana z czakrą sakralną. Odpowiada ona elementowi dziecięcemu tej czakry.

Jest to ta część w nas, która uwielbia wyrażać uczucia, emocje, śpiew, śmiech i kreatywność. Chodzi tu o czystą ciekawość i dziecięcą niewinność.

Dodaj komentarz