Przejdź do treści
ScalenieDuszy.pl » Numerologia » Numerologia od podstaw

Numerologia od podstaw

  • przez

Numerologia- to system interpretacji liczb, które są wpisane w nasze życie.

Numery przyporządkowane danemu obiektowi np. numer domu, samochodu, pesel, zakodowane pod postacią liczby imię, itp. mają związek z naszym losem. Przedmiotem numerologii są nie tylko liczby, lecz również nazwy własne, które zamienia się na liczby poprzez ponumerowanie liter alfabetu, a następnie ich sumowanie. Numerologia posługująca się alfabetem łacińskim ma identyczne wartości liter w każdym kraju. Wszystkie te liczby mają ogromny wpływ na nasze życie i są potrzebne do normalnego funkcjonowania, nie tylko na co dzień, ale i do tego bardziej magicznego, określania cech człowieka, jego słabych i mocnych stron, potrzeb czy relacji partnerskich.

Według numerologów nic nie dzieje się przypadkowo, ani to, że ktoś urodził się w jakimś kraju, ani, że posiada takie a nie inne imiona i nazwiska, datę urodzenia itp. Według numerologii dusza człowieka wstępuje w ciało po to, aby się doskonalić. W ziemskim życiu każdy z nas przeżywa jakieś lekcje, czasem nawet dosyć drastyczne doświadczenia, z których płynie nauka. Numerologia pozwala właśnie poznać to – jakie lekcje nas czekają, a jakie mamy już za sobą.

Podstawowym sposobem obliczenia w numerologii jest sumowanie cyfr danej liczby.

Np. aby zobaczyć, co przyniesie dany rok – sumuje się cyfry daty urodzenia, aż do uzyskania jednej cyfry, będącej „liczbą urodzenia” danej osoby: – np. osoba urodzona 17-10-1972 r.: 1+7+ 1 + 1+9+7+2 = 28 ⇒ 2+8 = 10 ⇒ 1+ 0 = 1 (taka osoba jest numerologiczną jedynką), następnie sumuje się cyfry zawarte w danym roku – np. 2016 = 2+0+1+6 = 9. Zatem rok 2016 dla numerologicznej jedynki ma wibrację: 9 + 1 (wibracja daty urodzenia plus wibracja roku) = 10 ⇒1+0 = 1.

Czyli rokowi temu odpowiada liczba 1.

Powyższy opis liczenia tzw. lat osobistych został zaproponowany przez p. Gladys Lobos, która jest niezwykle popularna w Polsce.

dzień urodzenia a numerologia

Klasyczny system liczenia lat osobistych, stworzony na przełomie XIX i XX wieku, został oparty na cyklach księżycowych. Ten system liczenia lat osobistych nakazuje dodanie dnia i miesiąca urodzenia do liczby obliczanego roku. Przykładowo osoba urodzona 24 stycznia będzie w roku 2016 w roku osobistym o wibracji 7, ponieważ 2+4+1+2+0+1+6 = 16/7.

Więcej: NUMEROLOGICZNE ZNACZENIA DNIA I MIESIĄCA URODZENIA oraz LICZBY DROGI ŻYCIA

Numerologia liter

Innym sposobem jest sumowanie cyfr przypisanych literom imienia i nazwiska.

Literom A, Ą, J, S, Ś jest przypisana cyfra 1.
Literom B, K, T jest przypisana cyfra 2.
Literom C, Ć, L, Ł, U jest przypisana cyfra 3.
Literom D, M, V, jest przypisana cyfra 4.
Literom E, Ę, N, Ń, W jest przypisana cyfra 5.
Literom F, O, Ó, X jest przypisana cyfra 6.
Literom G, P, Y jest przypisana cyfra 7.
Literom H, Q, Z, Ż, Ź jest przypisana cyfra 8.
Literom I , R jest przypisana cyfra 9.

Numerologiczna „liczba urodzenia” określa cechy osoby, walory oraz słabe strony. Nad czy pracować, co ulepszyć i w czym się doskonalić, a czego unikać.

Dodaj komentarz