Przejdź do treści

Numerologiczna 2 dwójka

Liczba 2 DYPLOMATA

Dwójka to potencjał dwóch jedynek złączonych w jedną całość. O ile jedynka jest silnie indywidualna, określona i egocentryczna, o tyle zadaniem numerologicznej dwójki jest pogodzenie tych indywidualności w sobie. Dlatego wibracja ta, jest szczególnie predysponowana do łączenia, komunikacji między potencjałami.

Numerologiczna 2 dwójka
Numerologiczna 2 dwójka

Poprzez to, dwójka jest silną wartością, scalającą ze sobą dwa przeciwne bieguny, dążąc do wyśrodkowania, równowagi, harmonii.

Świat duchowy osoby urodzonej pod wibracją dwójki jest pełen niedomówień, poszukiwań, przeciwieństw i wątpliwości. To droga kompromisowego poznania której celem jest porozumienie między jednościami. Gdy ten punkt, zostanie osiągnięty, przejawia się spokój, łagodność i delikatność.

Dlatego człowiek żyjący w tej wibracji jest urodzonym dyplomatą, rozjemcą. Często działa jako osoba zaplecza, tworząc swoją delikatna naturą neutralne podłoże dla jakości przeciwieństw. Rozważna, powściągliwa, nie narzucająca się, jest doskonałym partnerem i przyjacielem. Cisza umysłu, która często reprezentuje ta wibracja wydaje się mało aktywna, nawet bierna. To jest jednak tylko grunt, stworzony dla lepszego poznania i zrozumienia wszystkich aspektów dotykającej sprawy.

Dzięki temu, osoba urodzona w numerologicznej dwójce, jest bardzo tolerancyjna i niezwykle empatyczna. Chęć połączenia odległych wartości, odnalezienia kompromisu, mobilizuje dwójkę do zrozumienia i poznania dwóch stron sprawy. W ten sposób oddaje pole dla ekspresji sytuacji. Człowiek taki, doskonale odnajduje sie w roli mediatora, podążając swobodnie i niezwykle elastycznie za rozwojem sytuacji, wczuwając się w nią całkowicie. Problemem więc mogą być dla dwójki granice osobowości, a wraz z nią wypracowanie postawy asertywnej. Jest to ważne, gdyż w naturze dwójki leży niesienie pomocy i wspieranie okoliczności czy drugiego człowieka. Potrzebuje więc ochrony przed wykorzystywaniem swojej naturalnej dobroci i chęci do niesienia pomocy przez osoby silniejsze i mniej humanitarne.

Człowiek numerologicznej dwójki jest niezwykle wrażliwy i przyjazny. To wielki idealista, który stawia sobie duże wymagania wspierania w każdym możliwym aspekcie. Niestrudzenie, balansuje pomiędzy problemami i możliwościami, chętnie doradzając potrzebującym. Częściej jednak, angażuje swoje wysiłki w sposób taktowny, prawie niezauważalny, ponieważ nosi w sobie skromność, daleki od wywyższania się.

Budowanie pokoju i lepszego życia, miejsca przyjaznego i szczęśliwego dla ludzi jest spełnieniem dla tej wibracji numerologicznej.

Funkcjonując w grupach, uczy innych współpracy, dialogu, panowania nad swoimi emocjami. Numerologiczna 2 naturalnie czuje, że szczęście i dobre relacje buduje się miłością.

Wibracja ta, potrzebuje ludzi i ich spraw, dylematów. Chce być potrzebna. Równocześnie, potrzebuje miejsc, przypominającej jej i nauczającej o prawach natury, które są dla niej akumulatorami spokojnej energii. Dlatego chętnie obserwuje zwierzęta, zagłębia się w świat dzikiej natury i słucha śpiewu ptaków. Jest przy tym głęboko refleksyjna, z przyjemnością oddaje się rozmyślaniu. Jest w niej ciągła tęsknota za połączeniem z rytmem i porządkiem świata.

Człowiek urodzony w wibracji numerologicznej dwójki jest często melomanem o romantycznym usposobieniu. Płynność muzyki, budzi w nim zew natury, uszlachetnia i pobudza do afirmacji życia.

Wrodzona wrażliwość sprawia, że podejmując decyzję, kierując się uczuciami i zawsze szanując porządek natury. Dlatego jest to wibracja bardzo obowiązkowa lecz kieruje się swoim wewnętrznym poczuciem dobra, które chce przekazywać w świat.

Ludzie z otoczenia w którym przebywa numerologiczna dwójka, chcą wierzyć w świat ideałów, które pielęgnuje ta wibracja. Dlatego, mimo łagodności, przekonuje do siebie i swoich słusznych racji, wzbudzając wdzięczność i poczucie dobrze wykonanej pracy, podjętej dobrej decyzji.

Numerologiczna dwójka to wibracja naturalności. Bardzo łatwo dostosowuje się do otoczenia, unikając konfliktów. Jako barometr uczuć ludzkich o bardzo rozwiniętej empatii i psychologicznej mądrości, bardzo ciężko przeżywa trudne relacje, kłótliwe nastroje, destruktywne emocje i okoliczności niszczące miłość. Pod wpływem takich okoliczności, staje się szczególnie uwrażliwiona i nieszczęśliwa, lecz niezwykle trudno jest jej opuścić źle wpływające na nią środowisko.

Numerologia 2 a czakry

Cyfra 2 jest głównie związana z czakrą serca. Jest to bezpośrednio związane z aspektem odczuwania wszystkiego głęboko i bez filtrów czy osłon. Jest to liczba wrażliwości samej w sobie.

Jest to również liczba życzliwości, odnoszenia się, łączenia i dostrzegania innych. Są to wszystkie cechy czakry serca.

Dodaj komentarz