Portret numerologiczny

Wstęp

Numerologia dzieli osobowość człowieka na 9 typów, nazwanych kolejnymi cyframi, a zatem, tak jak w myśl zasad astrologii jesteś urodzeniowym Wodnikiem, Strzelcem, czy Bykiem, numerologicznie jesteś również urodzeniową Trójką, Szóstką lub Dziewiątką. Tak jak za pomocą astrologii, tak i numerologii można opisać charakter człowieka – jego zalety, wady, talenty, predyspozycje i słabości.

Portret numerologiczny
Portret numerologiczny

Sposoby obliczania urodzeniowej wibracji numerologicznej:

Zwykle każdy wie, pod jakim znakiem zodiaku się urodził, rzadziej jednak orientuje się, jaka liczba stanowi jego urodzeniową wibrację. W rzeczywistości bardzo łatwo ją obliczyć, wystarczy bowiem dodać do siebie wszystkie cyfry występujące w dacie urodzenia, a jeśli otrzymany wynik jest liczbą dwucyfrową, zsumować także te dwie cyfry. W rezultacie otrzymujemy cyfrę z przedziału od 1 do 9, na podstawie której, tak jak na podstawie znaków zodiaku w astrologii, można zarysować mniej lub bardziej dokładnie, czyjąś osobowość.

Dla przykładu, jeśli ktoś urodził się 14 września 1979 roku, jego urodzeniową wibracją jest cyfra 4, co można stwierdzić, stosując jeden z trzech sposobów obliczania, które w rezultacie dają zawsze ten sam wynik.

(a) Pierwszy i najpopularniejszy sposób polega na dodawaniu do siebie kolejnych cyfr tworzących datę urodzenia, bez względu na to, czy określają one dzień, miesiąc czy rok: 1+4+9+1+9+7+9=40=4+0=4

(b) Drugi sposób polega na dodaniu do siebie pełnych liczb, określających dzień, miesiąc i rok: 14+9+1979=2002=2+0+0+2=4

(c) Trzeci sposób polega na oddzielnym zredukowaniu liczb określających dzień, miesiąc i rok do pojedynczych cyfr, a następnie dodanie tych trzech cyfr do siebie i wreszcie, w razie potrzeby, zredukowanie powstałej liczby do jednej cyfry:

dzień=1+4=5

miesiąc=9

rok=1+9+7+9=26=2+6=8

suma=dzień+miesiąc+rok=5+9+8=22=2+2=4

Wybór sposobu obliczania ma swoje znaczenie, jeśli zamierzamy interpretować także dwucyfrową liczbę, z której powstał ostateczny wynik jednocyfrowy – w powyższych przykładach są to liczby (a) 40 i (c) 22. Ponieważ jednak skorzystanie z niniejszej książki wymaga jedynie znajomości ostatecznego wyniku jednocyfrowego, sposób jego obliczenia nie ma najmniejszego znaczenia, bo w każdym przypadku będzie on taki sam.

Właściwie można posunąć się nawet nieco dalej i jeszcze bardziej uprościć obliczenia, wykorzystując zasadę, że wszystkie dziewiątki ulegają skróceniu, można więc pomijać je przy dodawaniu. Widać to na przykładowo rozpatrywanej tu dacie, 14.09.1979, w której, po usunięciu wszystkich trzech dziewiątek, można szybciej obliczyć wibrację urodzenia: 1+4+1+7=13=1+3=4. Jak widać w tym przypadku, po zsumowaniu, powstała liczba 13, która i tak w końcu sprowadza się do cyfry 4.

Kluczowe cechy typów numerologicznych

W telegraficznym skrócie, każdej cyferce można przypisać dwie kluczowe cechy, które zazwyczaj dość wyraźnie widoczne są w charakterze i zachowaniu danej osoby – i to już od urodzenia…

Nikt nie działa tak szybko i sprawnie jak Jedynka, mocną stroną Dwójki jest jej dyplomacja i wrażliwość na potrzeby innych, zaś błyskotliwości i wszechstronności Trójki nie dorówna żadna inna cyferka. Wielu zazdrości Czwórce jej oszczędności i zorganizowania, Piątka może pochwalić się dynamizmem i kreatywnością, a o rodzinności i komunikatywności Szóstki krążą istne legendy. Uduchowienie Siódemki dorównuje jej zmysłowości, Ósemka swoją siłą i zdecydowaniem potrafi zadziwić niejednego, a Dziewiątka słynie ze swej tolerancji i altruizmu. Żadna z cyferek nie jest ani gorsza ani lepsza od innych, każda jest za to jedyna w swoim rodzaju i właśnie ten indywidualizm stanowi o ich prawdziwej wartości, tak jak o dojrzałości świadczy wyrozumiałość dla niedoskonałości innych i humorystyczny dystans do własnych.

Oceń artykuł
Scroll to Top