Przejdź do treści

Numerologiczna 5 Piątka

Liczba 5 PODRÓŻNIK
Wibracja numerologicznej piątki to najbardziej pełna w otwartości na doświadczanie energia . Niesie ze sobą cechy największej potrzeby niezależności, pełnej otwartości na zdarzenia i zmysłowego poznawania świata.

Przed numerologiczną 5, świat stoi zawsze otworem.

Świat duchowy osoby w numerologicznej piątce jest jak chłonna gąbka, która pomieści w sobie wszystko. Nie ma tutaj granic, jest ciągłe rozprzestrzenianie mocnej indywidualności w rzeczywistym świecie. Duchowość. takiego człowieka, podobnie jak przy numerologicznej jedynce, jest ograniczony do praktycznego poznania.

Dzięki zamiłowaniu do doświadczania wszelakich przyjemności życiowych, całą dusza i ciałem, najmniej ze wszystkich wibracji numerologicznych, przywiązana jest do sfery uczuciowej. Realizuje swój potencjał w świecie rzeczywistym. Jej duch przesiąknięty jest zachwytem nad życiem.

Postawa numerologicznej piątki jest afirmacją barwnego życia. Bardzo silny indywidualizm, popycha ją w świat, jest zdolna do największych zmian, przeobrażeń przez co, prowadzi bardzo bogate życie. Szybko zamyka sprawy przeszłości, nie wraca do tego co było, zawsze ciekawa tego co będzie.

Jest w tej duchowości szczególna tendencja do podejmowania ryzyka. To może być niebezpieczne, gdyż wibracja ta, w pościgu za nowym, skłonna jest burzyć to co dobre, stabilne po to tylko aby coś się zmieniło. To sztuka dla sztuki, uciążliwa dla otoczenia.

Gdy pojawia sie osobowość numerologicznej piątki, można liczyć na ciekawy przebieg wydarzeń a po jej odejściu, rzeczy nie będą już takie jak przedtem.

Dlatego, inne wibracje, czasem musza się chronić przed tak ogromnym potencjałem transformacji w kontakcie z numerologiczną piątką.

Szczególnie, że jest to osoba bezpośrednia, prostolinijna i pewna swego. Jest zupełnie asertywna.

Zawsze sprowokuje okoliczności do tego aby coś się działo, jest wrogiem nudy i monotonii. Stawia sprawy na ostrzu noża, drapieżnie realizując ciekawość. W ten sposób, nierzadko stwarza w życiu okoliczności ekstremalne, w których czuje się dobrze i nie traci poczucia oparcia i postawy otwartości. Czasem, można odnieść wrażenie, że dla numerologicznej piątki im gorzej tym lepiej, brutalna, wartka, zaskakująca i intensywna energia, napędza jej siły i uruchamia dodatkowe pokłady ambicji.

To człowiek stale mierzący się z rzeczywistością. Nigdy nie narzeka, poruszając się zgodnie ze swoim rytmem, narzucając intensywne tempo otoczeniu.

Podobnie jak numerologiczna trójka, napotyka przeszkody na swojej drodze. Ambicja powoduje jednak, że jest w stanie te przeszkody przebijać swoją energią, nie omijając je, tak jak by zrobiłaby to trójka. Stąd też, bywają konfliktowe.

Piątka ma problemy z systematycznością i determinacją. Czasem jej działania palą na panewce, zwiedzione słomianym zapałem. Ale gdy pragną mocniej, bez problemu realizują postawione cele.

Swój potencjał realizują w różnorodnych i ciekawych zadaniach. Często w ruchu, podróży.

Numerologiczna 5 Piątka
Numerologiczna 5 Piątka

Osoba w wibracji numerologicznej piątki posiada lotny umysł i szerokie możliwości umysłowe. Z łatwością przyswaja sobie poznane wiadomości i porusza się pomiędzy faktami. Jest doskonałym rozmówcą, bawiącym się słowem. Dzięki bogatej wyobraźni, kreuje wrażenie, że wszystko jest możliwe. Ma łatwość przekonywania, roztaczając przed rozmówcą pasjonującą wizję tematu, podróżując niejako pomiędzy swoimi myślami. W związku z tym, posiada duży wpływ na otoczenie.

Oryginalność, niecierpliwość i impulsywność, są cechami przypisanymi piątce. Prowadzą one czasem do rażącej wybuchowości. Ta wibracja bowiem, jest nerwowa, żyjąc w ciągłym napięciu i ekscytacji, pasjonując się tym co nowe, niezbadane, niezmierzone i warte poznania.

Unika głębokich relacji i więzi uczuciowych, chroniąc swoje poczucie niezależności i przede wszystkim wolności.

Piątka emanuje radością istnienia. Jest to postać zwykle szczęśliwa, zarażająca euforią innych ludzi. Jest źródłem ciekawych informacji i inspiracji dla każdej innej wibracji numerologicznej. Interesująca, zmienna, życzliwa i chętna, jest lubiana przez otoczenie i chętnie goszczona.

Cyfra 5 a czakry

Wibracja liczby pięć jest najczęściej związana z czakrami sakralną i czakrą gardła. Jest poszukiwaczem przygód, uwielbia smakować życie poprzez zmysły, ale jest również niesamowitym komunikatorem. Jest soczysty, niechlujny, fascynujący, czarujący i niegrzeczny… wszystko, czego można się spodziewać po połączeniu czakr sakralnych i gardłowych razem wziętych!

Dodaj komentarz