Przejdź do treści

Czakra Trzeciego Oka

Czakra trzeciego oka (Ajna) znajduje się na środku czoła, pomiędzy brwiami.

Kiedy czakra jest zadbana i zdrowa, ma kolor indygo.

Czakra ta uosabia mądrość, inteligencję, intuicję, wyobraźnię, myślenie, zdolność do jasnego widzenia i oceniania rzeczy i zjawisk, świadomość, koncentrację, równowagę wewnętrzną, możliwość oparcia się w wewnętrznym duchowym przewodnictwie, widzenie duchowe, widzenie aury i energii, doświadczanie wizji i przeczuć, jasnowidzenie.

czakra trzeciego oka Bartosz Kazibudzki

W trakcie pobytu w tybetańskim klasztorze, gdzie zgłębiałem tajniki praktyk energetycznych pod okiem wybitnych nauczycieli, po raz pierwszy poproszono mnie o przeprowadzenie wsparcia energetycznego. Było to moje inauguracyjne doświadczenie z efektywnym przesyłem energii na dystans.

W mojej metodzie pracy łączę głębokie zrozumienie czakr z technikami energoterapii, wykorzystując wiedzę szamańską oraz elementy tantry, aby neutralizować negatywne wpływy i przyciągać pozytywną energię, wspierającą harmonię i dobrostan.

Więcej o mojej ścieżce możesz przeczytać Tutaj.

Jak otworzyć 3 oko

Jeśli trzecie oko jest zamknięte lub zablokowane występuje:

 • niechęć do siebie i innych,
 • brak zainteresowania światem, rozwojem, najbliższymi,
 • izolowanie się,
 • niemożność zaakceptowania prawdy,
 • strach dotyczący przyszłości i niemożność jej planowania,
 • niemożność postrzegania świata i życia w sposób duchowy,
 • brak zrozumienia spraw duchowych, brak empatii,
 • trudności w nauce i problemy z pamięcią i koncentracją,
 • uboga wyobraźnia.

Jeśli w czakrze jest zbyt dużo energii mogą doskwierać nam:

 • nadpobudliwość,
 • roztargnienie,
 • skupienie na zbyt wielu sprawach naraz,
 • przytłoczenie wizualizacjami,
 • mitomania, urojenia,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • nadmierne intelektualizowanie,
 • poczucie ciągłego napięcia,
 • narzucanie innym swojego widzenia świata.

Fizycznie zaburzania czakry trzeciego oka objawiają się:

 • bólami głowy,
 • chorobami zatok, oczu, uszu, mózgu,
 • bezsennością lub nadmierną sennością i chronicznym zmęczeniem,
 • koszmarami,
 • chorobami związanymi z pamięcią,
 • nerwicami i załamaniami nerwowymi.

Uzdrawianie czakry trzeciego oka

wiąże się z uświadomieniem sobie sposobu, w jaki postrzegamy świat.

Obiekt i obserwator zawsze pozostają ze sobą w relacji. Często mówi się, że ”widzimy tak, lub to co chcemy widzieć”.

Czy to, co obserwujemy dookoła nas, jest zgodne z rzeczywistością?

Czy poprawnie oceniamy relacje łączące świat, ciąg przyczyn i skutków?

Czy umiemy dostrzec piękno i dotyk boskości?

Jak wesprzeć czakrę trzeciego oka

Na czakrę trzeciego oka dobrze wpływa nauka i ćwiczenia pamięci, regularny rytm snu i czuwania, zapobieganie nadciśnieniu, umiejętne wyznaczanie granic pomiędzy odpoczynkiem a pracą/nauką/rozwojem.

Aspekty czakry trzeciego oka

Rozwój

Trzecia czakra wywołuje pragnienie odnalezienia całości, inspirowane idealną harmonią wszechświata. Kiedy czakra trzeciego oka jest zamknięta, ludzie nie mają pojęcia, że ​​jest to możliwe.

Żyją w nieustannej walce, idą na kompromisy, porzucając swoje interesy – a zastaną rzeczywistość uważają za jedyną, która jest oczywista i nie można jej zmienić inaczej, jak tylko przez przyłożenie do niej siły fizycznej i siły praktycznego działania. Kiedy czakra jest otwarta, człowiek odkrywa, że ​​chce czuć harmonię ze wszechświatem, a przede wszystkim z samym sobą.

Otwarcie czakry rodzi wiele pytań. Pragnienie samodoskonalenia, pragnienie wiary w to, co człowiek robi i poczucie, że żyje nie tylko dla siebie. Wyższe siły działają we wszechświecie, dzięki duszy człowiek jest cząstką tych sił.

Przebudzenie świadomości duszy skłania człowieka do szukania celu w życiu i często czuje, że tak zwane „zwykłe” życie – nagromadzenie wartości materialnych, niezawodne zabezpieczenie finansowe, praca, pozycja itd. przestaje zaspokajać jego.

Czasami w wyniku takiego przebudzenia pojawia się pewien kryzys, podobny do tego, jakiego doświadcza człowiek, gdy jego czakra gardła otwiera się i balansuje, gdy zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę nie wyraża siebie i swojej indywidualności jako całości.

Jednak ten kryzys jest jednym z przejawów „odbudowy”, prowadzi do nowego zrozumienia, do otwartości, która pozwala zwracać większą uwagę na to, co się dzieje, a także do znacznego rozwoju świadomości na wszystkich poziomach.

Poszukiwanie harmonii, które rozpoczyna się, gdy czakra trzeciego oka jest otwarta i w stanie równowagi, świadczy o pragnieniu osiągnięcia harmonii ciała, myśli, uczuć, duszy i ducha.

Percepcja a wizja

Czakra trzeciego oka stymuluje inspirację. W efekcie realizuje się tworzenie „z niczego” – tworzenie nowych światów, pomysłowość, wyrażanie wyższych idei i ich prezentacja w formach w pewnym stopniu dostępnych innym ludziom, a także umiejętność przyjmowania wiadomości z innych światów i innych czasów – przyszłości lub przeszłości – z odległych miejsc, które nigdy nie były dostępne dla fizycznej wizji twórcy.

Im bardziej czakra trzeciego oka jest otwarta i zrównoważona, tym łatwiej wejść w stan inspiracji, który wielu kreatywnym ludziom znany jest jako stan „w którym czas się zatrzymuje”, w naturalny sposób przychodzą na myśl idee.

Jak wspomniano wcześniej, w tłumaczeniu z sanskrytu nazwa czakry trzeciego oka oznacza „centrum kontroli”. Na poziomie fizycznym ta czakra jest centrum kontrolowania czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Odpowiada za prawidłowe działanie tego systemu, który aktywuje wszystkie nasze zdolności postrzegania zarówno mózgiem, jak i zmysłami. Ponadto otwarcie i zrównoważenie tej czakry pozwala nam „kontrolować” nasze życie, staje się to możliwe po zrozumieniu praw wszechświata.

W wyniku otwarcia czakry wyraźnie widzimy, jak tworzymy naszą rzeczywistość, jak fizycznie doświadczamy percepcji naszego tak zwanego świata „mózgu”. Wiele osób czuje, że kontroluje swoje życie, ale często tak nie jest.

Prawdziwi „dowódcy” to emocje lub myśli, które pojawiły się w tym życiu w wyniku różnorodnych życiowych doświadczeń i okoliczności. Kiedy czakra jest otwarta, człowiek jest w stanie rozpoznać, kiedy rządzą nim jego emocje lub szkodliwe myśli, a także normy społeczne, różne nabyte nawyki i tak dalej.

Dzięki umiejętności rozpoznawania człowiek może wykorzenić to, co „obce” w pełnym tego słowa znaczeniu – co nie należy całkowicie i bezwarunkowo do jego duszy.

W ten sam sposób może zacząć rozpoznawać to, co jest „jego”: jego prawdziwy cel, w co naprawdę wierzy, prawa wszechświata, zgodnie z którymi świat istnieje (podobnie jak nasze życie w swej istocie, chcemy czy robimy to lub nie).

Ta umiejętność rozumienia jest bardzo ważna, ponieważ pozwala człowiekowi nie tylko budować życie tak, jak chce, ale także żyć nim zgodnie z wolą wszechświata, która staje się jego własną wolą.

Cała wiedza jest nieodłączna we wszechświecie. Zdolność postrzegania wiedzy zależy od możliwości samej osoby, od jej zdolności łączenia się z tymi źródłami wiedzy poprzez trzecie oko.

Ogromna wiedza istniejąca we wszechświecie – czy to widzialna, słyszalna czy dotykowa – manifestuje się poprzez dźwięk, dotyk i zapach. Te odczucia odbieramy za pomocą naszych fizycznych zmysłów.

Jednak każde z tych doznań istnieje w bardziej wyrafinowanej formie, która nie jest ograniczona przestrzenią i czasem.

Najwyższą duchową funkcją czakry trzeciego oka jest zdolność łączenia się z tymi doznaniami i aktywowania ich, a w efekcie otrzymywania rozległej, ważnej wiedzy, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakim czasie żyjemy, jaki jest stan fizyczny naszych zmysłów.

Zdolność widzenia pozazmysłowego (jasnowidzenia) przejawia się na różne sposoby. Może objawiać się w snach i medytacjach i pomaga nam zobaczyć, co dzieje się w innym miejscu lub innym czasie, w tym w przeszłych życiach lub w przyszłości.

Czasami ta umiejętność objawia się, gdy ktoś bliski potrzebuje pomocy lub jest w niebezpieczeństwie. W przypadkach, gdy zdolność ta jest bardziej rozwinięta, człowiek może jej używać w stanie czuwania lub medytacji, lub objawia się to w postaci rozbłysków, podczas których coś widzi.

Dodaj komentarz