Księżyc Węża – Pełnia Księżyca w grudniu

Jest to czas odrodzenia, transformacji i wyzdrowienia. Chwila, gdy warto się zastanowić nad tajemnicą życia, ludzkiego przeznaczenia oraz cyklu śmierci i odrodzenia.

Warto w ten Esbat uwolnić się od negatywnych energii i myśli, zmienić styl życia, odrzucić przestarzały sposób myślenia, przejść na dietę, przyjąć w siebie optymizm i zacząć się uzdrawiać.

Jest to doskonała Pełnia Księżyca, by rozpocząć gruntowną zmianę swojego życia, dokonać wyborów, które w ostatecznym rozrachunku znacząco wpłyną na naszą przyszłość i przeciąć więzy z nieszczęściem w przeszłości. Wskazana jest również dla ludzi, którzy chcą się pozbyć ze swojego otoczenia plotkarzy, manipulantów i kłamców. Światło Księżyca Węża pomaga zobaczyć zdrady i kłamstwa.

Na ołtarzu Esbatu Węża warto położyć obraz lub figurkę węża, pentagram oraz pięć świeczek – 3 białe i 2 czarne.

Świeczki stawiamy w następującej kolejności- Biała świeczka na górze, a potem w zgodzie ze wskazówkami zegara – czarna świeczka, biała świeczka, biała świeczka i na końcu czarna świeczka na szczytach pentagramu.

Prosimy o koniec starego i początek nowego – lepszego.

księżyc pełnia grudzień

Scroll to Top