Przejdź do treści

Numerologiczna 1 Jedynka

Liczba 1 LIDER

Jedynka, to początek w skali numerologicznej, postępowa, aktywna „świeża krew”, napędzana ambicją dążenia do celu. Pierwotny pomysł, pierwsze koty za płoty, siła przebicia w fazie kreacji. Wibracji tej towarzyszy stanowczość, prędkość i precyzja działania.

Numerologiczna jedynka to skoncentrowana siła w ruchu, rozpierająca ramy materii.

Numerologiczna 1 Jedynka
Numerologiczna 1 Jedynka

Dlatego jest to wibracja ekspansywna, penetrująca i budująca. Wytycza nowe drogi, nadaje kształt starym ramom i oczekuje akceptacji od otoczenia.

Jeśli jej nie uzyska, zmuszona, narzuci swój punkt widzenia lub ominie przeszkodę na drodze do realizacji.

Świat duchowy człowieka pod wpływem numerologicznej 1, to świat klarowny, uporządkowany, zdecydowany. Myśli w głowie są jednoznaczne i uformowane, osądy przemyślane i nieodwołalne. Nie ma tutaj miejsca na wątpliwości, zagłębianie się we wnętrzu duszy. Błąkanie się w niepewności nie ma racji bytu. Jest to duchowość stosowana, gdzie, to co we wnętrzu, natychmiast przechodzi na zewnątrz, do świata rzeczywistego i odwrotnie. Świat tej wibracji to nieustanna wymiana informacji, między tym co „wewnątrz” a tym co „na zewnątrz”. Towarzyszy temu, ciągła ocena rezultatów w drodze do ulepszania swojej efektywności.

Przestrzeń wnętrza osobowości wibracji numer 1, zajęta jest przez mechanizmy szybkiego reagowania, podejmowania decyzji, odszukiwania najlepszych rozwiązań dla realizacji, sprawy, koncepcji, problemu. Procesy te są instynktowne.

Numerologiczna 1 jest wibracją energicznej otwartości. Ta otwartość to mocne stanie na dwóch nogach i świadomość dążenia do celu. Celem jest zawsze sukces. Człowiek taki, szuka rozwiązań opierając się na faktach a rozmawia argumentami, skupiając się rzeczowo na temacie.

Wszystko, co czyni, podporządkowane jest realizacji celów i posuwaniu się na przód w kreacji życia. Jest w tym jednostronna i skupiona, dlatego może tracić zainteresowanie okolicznościami, które nie wspierają wytyczonego kierunku. Jedynka żyje w jakości silnego egocentryzmu, to pozwala jej skupiać w sobie siły i być odporną na niepożądane wpływy z otoczenia, które sprawnie i zręcznie odsuwa od siebie, jeśli nie są jej potrzebne.

Numerologiczna jedynka, to znak profesjonalizmu i prędkości realizacji, potrafi zostawić z tyłu przeciwników i konkurentów. To osoba, która w życiu pierwsza dociera do mety, zbiera zasłużone laury i podejmuje kolejne wyzwanie.

Jest w jej działaniu wielki dynamizm, a otoczenie może odbierać jej postępowanie jako pełne odwagi i sukcesów. Jest podziwiana i stawiana za przykład człowieka z osiągnięciami. Rzeczywiście, w jej naturze leży ambicja i ciągła, niezaspokojona potrzeba napierania do przodu. Jej działanie cechuje liniowość i prostota czyli skupiona jest na przejściu od punktu A do punktu B w jak najszybszym czasie. To, w co się angażuje, musi być perfekcyjnie przeprowadzone do końca, chyba że, cel zostanie osiągnięty wcześniej lub został zmieniony. Nie ważne jednak, co było powodem zmiany, elastyczna jedynka, w drodze ku efektywności, wyciągnie wnioski i przekształci swoją aktywność w nowym kierunku, ku nowym celom.

Jest przy tym rzetelna, odpowiedzialna, konkretna i zorganizowana a nade wszystko skuteczna.

Ten zakres wibracji, sprawia, że ludzie poddają się autorytetowi numerologicznej jedynki, polegają na jej kompetencjach i zdolnościach. Pozwalają sobą kierować i zarządzać przez osobę reprezentowaną przez tą wibrację.

Dlatego ludzie pod wpływem numerologicznej jedynki, są nominowani przez życie do roli lidera i przywódcy stada, który doskonale wywiązuje się z tej roli.

Osoba w wibracji jedynki wyraża się poprzez czyn i słowo. Ma talenty bystrej inteligencji i umiejętności przemawiania, stosując odpowiednie argumenty, które przekonają rozmówcę.

Entuzjastyczna numerologiczna jedynka jest osobą pewną siebie i dumną ze swoich osiągnięć. Wie, że życie leży w jej rękach i ma na swoją codzienność oraz na otoczenie

przodujący i dodatni wpływ. Wiąże się to często z poczuciem wyższości, odrębności, indywidualizmu i również rodzajem samotności prekursora, przecierającego szlaki.

Te aspekty są nieuniknione, kiedy jest się w życiu numerem 1. Dynamizm tej wibracji utrudnia znalezienie połączenia w relacjach. W kontakcie z innymi wibracjami, oczekując podporządkowania, może sprawiać wrażenie osoby nieczułej i pozbawionej empatii, co wprawia w zakłopotanie a nawet poirytowanie otoczenie, które w swojej ekspresji, poszukuje głębszych i bardziej intymnych jakości życia. Jedynka po prostu je lekceważy.

Jedynka, dążąc bowiem do przodownictwa, jest w stanie pomijać, bagatelizować i umniejszać rolę świata uczuciowego i duchowego. Sama, ogranicza w sobie emocjonalność i nie jest zdolna do przeżywania intymności i długich emocjonalnych sentymentów, czym może zrażać do siebie ludzi.

Ma ku temu, swoje osobiste powody wynikające z uwarunkowań wibracji, mimo to, powinna uczuć się szacunku do odrębności i wrażliwości drugiego człowieka. Powinna bronić się od apodyktyczności, zrozumieniem faktu, że każda wibracja jest równie wspaniała jak ona sama lecz przejawia się w inny sposób.

Numerologia 1 a czakry

Cyfra 1 związana jest głównie z czakrą splotu słonecznego, znajdującą się w okolicy żołądka.

Ta czakra, podobnie jak numer 1, rządzi naszym poczuciem woli, osobistej mocy oraz poczuciem indywidualności i samowystarczalności.

Liczba ta wzmacnia naszą pewność siebie i zdolności przywódcze – podobnie jak czakra splotu słonecznego.

Dodaj komentarz